Wat is Endobiogenie?

Endobiogenie en Integratieve Fyto-aromatherapie zijn concepten bedacht en op punt gesteld  door de Franse arts en onderzoeker, Christian Duraffourd.
Endobiogenie is de wetenschap van het innerlijke leven:

ENDO = inwendig

BIO = leven

GENIE = in deze context : het vermogen van het menselijk lichaam om zichzelf te beheersen en te herstellen

Endobiogenie is gebaseerd op de overtuiging binnen de geneeskunde dat elk individu een eigen en unieke constitutie heeft. Als gevolg daarvan kan een behandeling die op de markt is gebracht voor een bepaalde pathologie, niet noodzakelijk geschikt is voor iedereen, of het nu gaat om allopatische geneesmiddelen  of andere. We kunnen het vergelijken met : zoveel  landen er zijn met verschillende culturen , zoveel individuen zijn er met eigen en specifieke constituties op onze aarde.

Aangezien het feit dat er zoveel verschillende landen met eigen oplossingen voor hun problemen bestaan,  zoveel unieke individuen zijn er met hun eigenheid .Om die reden  is het nodig de behandeling af te stemmen op het individu en is dus elke aanpak en benadering evenzo uniek. Deze benadering is de onderbouw en de basis van het leven van elk individu.

Pasteur had het op zijn sterfbed gezegd: “De kiem is niets, de voedingsbodem is alles

Het menselijk leven is niet alleen een structuur maar vooral een functie in permanente interactie met de buitenwereld.

Endobiogenie gaat uit van de veronderstelling dat het totale en harmonieuze evenwicht van het menselijk organisme, zowel wat betreft de instandhouding van de structuur alsook de capaciteit voor aanpassing en revalidatie enkel en alleen kan functioneren indien  er een dynamisch integratiesysteem aanwezig is. Dit systeem  kan dan   op elk moment en op elk niveau instaan voor het beheer van organen en hun verbondenheid.

Het enige fysiologische systeem dat thans bekend is bekwaam te zijn om aan de eisen van echte integratie te voldoen,  vergelijkbaar met wat een goede  manager doet,  is het hormonale systeem.  Maar  in dit geval spreken we over manager van een complexe, levende structuur namelijk het menselijk lichaam, .

Dientengevolge stelt de theorie van Endobiogenie een nieuwe definitie voor van het begrip ‘terrein’. Dat gebeurt door het inzicht voor wat betreft het functioneren van de levenden te steunen op de studie van specifieke endocriene mechanismen.  Deze mechanismen staan in voor een harmonieus beheer van alle metabolische gebeurtenissen in het lichaam. Om er een aantal op te noemen: de functionele expressie van het genetisch potentieel, de structurele organisatie, de groei, het herstel, de aanpassing, de immuniteit, de organische en zuiverende functies, het bewustzijn, enz.).  Deze specifieke endocriene mechanismen waarborgen het behoud van de eigen gezondheid.

Daarom is het niet langer zinnig om de studie van het terrein te verwaarlozen en zich enkel te beperken tot de studie van de ziekte. Endobiogenie bestudeert ook de gezonde mens met als doel beter het zieke individu te begrijpen.

De therapeutische strategie die voortvloeit uit de endobiogene aanpak kan derhalve niet worden beperkt tot de toepassing van gestandaardiseerde behandelingen voor iedereen, waarvan de grenzen en gevaren steeds duidelijker worden. Dat,  terwijl de huidige wetenschap aantoont dat elk wezen uniek is en dat voor zijn of haar ziekte dus een specifieke en op het individu gerichte behandeling nodig is .