ENDOBIOGENIE : OM VERDER TE GAAN …

De endobiogene aanpak:

– bestaat uit een integratieve klinische aanpak gebaseerd op een innovatieve modellering van biologische mechanismen;

– pleit voor het gebruik van zorgmethoden die dicht aansluiten bij de  fysiologie van de patiënt, met het oog op een zo min mogelijk iatrogeen gezondheidsbeleid. Hier is fytoaromatherapie eigenlijk nodig: door de nauwlettendheid van de gerichte therapeutische acties, door de facto chronobiologie, door de effecten die door talrijke internationale publicaties worden bewezen, door een gebruik vaak millennium.

– weet echter dat endobiogenie gebruik maakt van zogenaamde academische geneeskunde, voor zover het modern en nuttig is, vooral in radiologische en biologische paraklinische onderzoeken, in operaties en in noodgevallen. Als er wordt gekozen voor chemische medicijnen is het met een integratieve blik en met het oogpunt  op minder bijwerkingen.

– houdt rekening met de meest recente wetenschappelijke artikelen over internationaal medisch en wetenschappelijk onderzoek.

– streeft naar de komst van een echt humanistische geneeskunde, zowel preventief als curatief, met respect voor het individu, zijn of haar eigenheid. Endobiogenie betrekt de patiënt(e)bij het het beheren en beheersen van de eigen gezondheid door  er op een verantwoordelijke en actieve manier mee om te gaan

De Endobiogenie houdt rekening met de fysiologische functie van het individu, zijn of haar eigenheid en volledig en de relativiteit dynamische samenhang van de verschillende systemen te vormen.

Dit impliceert de implementatie van een nieuwe aanpak van de patiënt, de ziekte en de therapeutische strategie.

Endibiogenie is de  mening toegedaan dat de ziekte niet alleen een “ongeluk” is, veroorzaakt door één enkele factor, maar ook een signaal dat aangeeft dat er “iets” misging in het lichaam. Dus alles draait rond de uitdrukking van de verschillende fysiologische stoornissen die eigen zijn aan het individu.

Om de orde” in de organisatie die “chaotisch” kan lijken, opnieuw in evenwicht te kunnen brengen, is het nodig  te begrijpen hoe de fysiologische mechanismen functioneren  die zelfbescherming en zelfherstel bieden. Dit begrip leidt ons naar naar de kennis van  de specifieke modaliteiten van de ontregeling in de te behandelen patiënt.

De Endobiogenie is meer dan 40 jaar geleden opgericht door een Franse onderzoeker en dokter :
Dokter Christian DURAFFOURD.
Endobiogenie Geneeskunde is een wereldwijde behandeling die de mens niet fragmenteert. Het is een curatieve en preventieve geneeskunde die het lichaam  helpt in dynamische self-healing elke dag en dat  dankzij de fyto-aromatherapie.

Tot slot, een modern ontwerp van Biologie, en de functies zijn een wiskundig model van biologische simulatie dat belangrijke rol speelt in de diagnostische aanpak. Dit ontwerp werd ontwikkeld door Dr. Duraffourd zelf, de  intelligente computersoftware door Patrice PAULY, een Research wiskundige en informaticus.